Fråga: Ska det stå Mopedkörning förbjuden eller Mopedkörning förbjudet på en skylt?

Språkligt sett är båda alternativen korrekta. Förbjuden och tillåten är adjektiv som ofta kan stå både i utrum och i neutrum när de ord som de hör ihop med är utrumord. Ändå är det säkert i praktiken vanligare att det står Rökning förbjuden på skyltar än Rökning förbjudet. Skriv därför Moped­körning förbjuden på skylten.