Fråga: Jag har tyckt mig se mindrevärdeskänsla i stället för mindervärdeskänsla i svenska medier. Ordet finns dock inte i Svenska Akademiens ordlista. Jag undrar nu över ordets gångbarhet.

Mindrevärdeskänsla är en variant som används i någon mån men som inte upptas i de vanliga ordböckerna. Någon ny variant är det inte, för Svenska Akademiens ordbok (SAOB) ger belägg från början av 1900-talet. Men eftersom mindervärdeskänsla är det ord som finns i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och som dessutom är vanligast i bruket är det säkrast att använda det. En tredje variant är förresten mindervärdighetskänsla, men inte heller det ordet finns i SAOL.