Vår notis i förra numret om att Svenska språknämnden i Sverige och Mediespråksgruppen beslutat rekommendera att man ska behandla internet som ett vanligt ord och skriva det med liten begynnelsebokstav byggde på delvis felaktig information. Ingendera har direkt rekommenderat det, men Mediespråksgruppen skriver uttryckligen att den godtar att internet skrivs med liten bokstav, vilket har lett till att tidningarna i Sverige nästan över lag skriver så. Svenska språknämnden är betydligt mer återhållsam, och håller fortfarande i första hand på stor bokstav, liksom Svenska datatermgruppen. Så här lyder slutklämmen i språknämndens Frågelådan:

”Så länge det huvudsakligen beter sig som ett egennamn (det böjs t.ex. inte i bestämd form) förespråkar vi i första hand stor bokstav. Vore det ett generiskt ord, dvs. ett substantiv, borde det dessutom försvenskas mer: net borde skrivas nät och man skulle kunna böja det internätet (jfr telenätet, elnätet och systerordet intranät, vilket redan genomgått denna process). Trots detta anser vi att båda skrivsätten i dag måste accepteras.”

I Språkbruk skriver vi Internet, men vi respekterar de tidningskolleger som föredrar att skriva det med liten bokstav.1