Den 15 juni disputerade László Vincze vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet på en avhandling om relationen mellan språkidentitet och tv-tittande. Tre språkminoriteter i Europa granskas i avhandlingen: svenskspråkiga i Nyland i Finland, tyskspråkiga i Sydtyrolen i Italien och ungerskspråkiga i Transsylvanien i Rumänien. Avhandlingen ökar vår kunskap om sambandet mellan ett språkligt rikt medielandskap och språklig mångfald. En sammanfattande slutsats av avhandlingen är att medieutbudet är ett viktigt villkor för att kontinentens språkliga mångfald ska bevaras.

Titeln på avhandlingen är The Bilingual Screen – Ethnolinguistic identity and television viewing among three language minorities.

László Vincze har tidigare skrivit om sin forskning i Språkbruk 2/2010 under rubriken ”Mediespråk i ljuset av etnolingvistisk vitalitet”. 

Avhandlingen går att läsa på webben. (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)