Fråga: Ska det heta mandatperiodsskifte eller mandatperiodskifte, alltså med ett eller två s?

Enligt reglerna för sammansättningar sätts ett extra s in i sammansättningsfogen om förledet i sig är ett sammansatt ord, och i detta fall utgörs ju förledet av det sammansatta ordet mandatperiod. Foge-s sätts in också om efterledet börjat på s, som i detta fall (skifte). Det blir alltså mandatperiodsskifte med två s.