Fråga: De senaste dagarna har jag så många gånger sett uttryck av typen ”över 50-åringar”, ”över 15-åringar” etc. att jag snart tror att man kan skriva så. Exemplen jag sett har varit i översättningar och finlandssvenska texter. En titt på Google förefaller att styrka min misstanke att det inte är normal svenska att till exempel säga ”problemen drabbar främst över 50-åringar”. Ska man inte hellre säga personer, människor, män, kvinnor etc. över 50 år på normal svenska?

Svar: Du har helt rätt. Det heter alltså personer/folk/män/kvinnor etc. över 50 år.