Fråga: Vad är en malapropism?

Svar: En malapropism är ett felaktigt bruk av ett ord eller uttryck. En malapropism uppstår då talaren har missuppfattat ett ords betydelse och förväxlat detta med betydelsen hos ett ord som låter snarlikt. Benämningen kommer från franskan, men kopplas vanligen samman med Mrs Malaprop, en rollfigur i Richard Sheridans komedi Rivalerna (The Rivals, 1775). Hon kännetecknas av felanvända ord. Exempel på malapropismer är eiffelbenstorn (elfenbenstorn), Caesar öppna dig (sesam, öppna dig) och messerschmidt (besserwisser).