Fråga: Efter Lordis seger i Eurovisionen läste jag i sverigesvenska nätdiskussioner och bloggar på nätet att ”Lordi äger!” Jag tror jag förstår vad det betyder, men varifrån kommer denna användning av verbet äga? Och borde inte äga alltid ha ett objekt?

Svar: Äga i denna betydelse tycks härstamma från nätjargong på Internet (jfr engelskans own) och har från början bara använts i webbspel då någon vunnit i överlägsen stil. På webben kan man läsa kommentarer som ”You are owned!” eller enbart ”Owned!” Numera används ordet även i exempelvis nätdiskussioner och bloggar, till exempel när någon förlorat en argumentering. Då kan man skriva ”Du är så ägd” Att någon skriver ”Lordi äger!” betyder alltså att Lordi regerar, är bäst, och verbet äga kan sägas utgöra motsatsen till suga (t.ex. ”Knark suger”).

En webbplats i Sverige utför en återkommande webbenkät som de kallar ”Äger, Duger, Suger” och som visar ungdomars inställning och attityder till en mängd olika frågor. Ordet tycks också användas mest av ungdomar i just den här betydelsen.