Fråga: Vad är verkko-oppimisympäristö på svenska?

Svar: Lärplattform. En lärplattform är en programvara som används för webbkurser. Exempel på lärplattformar är Moodle och WebCT. Det förekommer även andra benämningar på samma sak, t.ex. kursplattform, virtuell lärmiljö och virtuell inlärningsmiljö.