Fråga: Hur ska man översätta oppiva organisaatio/learning organisation?

Svar: Den rätta översättningen är lärande organisation. Uttrycket innebär bland annat att medarbetarna inom ett företag eller en organisation kan lära av sig själva och varandra genom att byta och ta tillvara varandras kunskaper och erfarenheter på ett organiserat sätt. Det handlar alltså främst om att kunna ta till sig och förmedla kunskaper inom företaget.