Fråga: Enligt utbildningsordlistan är työssä­oppiminen bl.a. inlärning i arbetet. Det verkar vara det som slagit igenom bäst av alternativen (ingår bl.a. i en del lagar). Men vad jag kan se förekommer uttrycket mest bara i Finland. Det är ganska klumpigt i löpande text, särskilt när man inte vill upprepa det om och om igen och försöker hitta ett hänvisningsord (inlärningen?).

I Sverige finns det något som kallas arbetsplatsförlagd utbildning. Jag vet inte om det är exakt samma sak, men undrar om ni accepterar inlärning i arbetet för fullt eller om man borde arbeta för ett uttryck som är lättare att använda i löpande text?

Svar: Egentligen är vi kanske inte så väldigt nöjda med ordet ”inlärning” i uttrycket inlärning i arbetet eftersom det i dag bör heta lärande. Söker du på lärande i arbete är antalet träffar överväldigande. (Observera också den obestämda formen arbete.) Det här noterar utbildningsordlistan i alternativet lärande på arbetsplatsen. En mycket allmän förkortning är dessutom LIA (t.ex. LIA-period). Vad jag har kunnat se så motsvarar lärande i arbete både arbetsplatsförlagd och företagsförlagd utbildning.

Ingenting hindrar att man som skribent varierar uttryckssätten, bara man inte helt går in för att ersätta lärande i arbete med förkortningen LIA eller de två andra alternativen ovan. Däremot går det bra att ersätta inlärning med lärande. Vi hoppas få in en korrigering i ordlistan i något skede.