Fråga: Heter det läderklädd eller läderbeklädd? Båda tycks förekomma.

Läderklädd är det enda av orden som finns upptaget i Svenska Akademiens ordlista, och det är också mycket vanligare i bruket. Ändå kan man inte säga att det skulle vara fel att använda läderbeklädd.