Fråga: Jag har förstått att man inom social-, hälso- och sjukvården bör använda klient för finskans asiakas. Nu har vi fått vi en lång översättning av ett program som är avsett som redskap för screening av alkoholbruk. Där har översättaren hela tiden använt ordet kund som låter främmande i mitt öra. Hur ska det vara?

Svar: Inom den kommunala hälso- och sjukvård­en bör finskans asiakas översättas med patient och inom den kommunala socialvården med klient, ibland också patient. I dag är emellertid olika privata vårdgivare på stark frammarsch också inom kommunerna, och deras andelar inom äldreomsorgen ökar hela tiden. Inom den privata sektorn är det ibland naturligt att tala om kunder när man avser omsorgstagare som köper de tjänster som de privata vårdgivar­na kan erbjuda. Men patient eller klient passar alltid också i dessa sammanhang.