Fråga: Kan man använda ordet kolla i vanlig sak­text eller måste man skriva kontrollera?

Kolla betecknas fortfarande som vardagligt i ordböckerna, så man gör klokt i att undvika det i mer formell text.

Dessutom är kolla och kontrollera inte synonyma i alla sammanhang. I betydelsen ’undersöka om något är riktigt’ kan båda användas: kontrollera/kolla att adressen är korrekt. Men kontrollera har ocksåbetydelsen ’styra genom övervakning’ (regimen kontrollerar medierna) medan kolla å sin sida kan ha betydelser som ’skaffa upplysningar om’ (kolla läget) och ’titta’ (kolla vilken stor hund). I motsats till kontrollera kombineras kolla ofta med partiklar (kolla in stadens uteliv; kolla upp om det finns någon försäkring; kolla på en film på nätet).