Vi har tidigare, på tal om skillnaden mellan   många och flera, framhållit att finskans  moni– i sammansättningar vanligen motsvaras av fler-, t.ex. flerpartisystem i motsats till enpartisystem. Enligt samma princip har vi avrått från ordet ”mångbranschföretag” och i stället rekommenderat ”flerbranschföretag”. Men hur välkonstruerat det ordet än är, tycks det inte användas i verkligheten, åtminstone inte i Sverige. Den svenska motsvarigheten till monialayritys är i stället konglomerat.