På sistone har det talats mycket om kloning och om att klona, men uttalet har varit litet vacklande. Klon uttalas med långt o som i sol. En klon är en population av celler eller organismer som uppkommit genom könlös förökning från ett gemensamt ursprung och därför är genetiskt identiska. Just nu är det aktuellt med kloning på konstgjord väg, men kloning kan också förekomma i naturen, då t.ex. encelliga organismer förökar sig.