Fråga: Heter det klassisk musik eller klassicistisk musik?

Svar: Klassisk och klassicistisk musik står för två delvis olika begrepp. Klassisk musik har två betydelser, för det första musik som under en längre epok har kunnat hävda sig genom ett bestående och överlägset värde, i motsats till mer förgänglig musik. För det andra avser man med klassisk musik, musik från den period som börjar med Mozart och slutar med Beethoven (även om gränsdragningen inte är absolut). Klassicistisk musik används parallellt med klassisk i denna andra betydelse (wienklassicism). Inom övriga konstarter står klassicism för en stilriktning som söker sina förebilder i antiken, vanligen med ett stilideal präglat av klarhet och harmoni.