Den 13 oktober startade en nationell klarspråkskampanj i Finland. Med kampanjen vill man uppmuntra myndigheterna att använda ett klart och begripligt myndighetsspråk. Kampanjen pågår till den 31 december 2015, men klarspråksarbetet fortsätter naturligtvis också efter det.

Ett handlingsprogram för klarare myndighetsspråk(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) publicerades i januari i år och programmet innehåller flera konkreta förslag på hur myndigheterna kan förbättra sitt språk.

På Språkinstitutets webbplats hittar du klarspråkstips(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) både på svenska och finska.

Huvudarrangörer för klarspråkskampanjen är Finansministeriets projekt för öppen förvaltning, Institutet för de inhemska språken, Undervisnings- och kulturministeriet, statsrådets kansli, riksdagsinformationen, Finlands kommunförbund och Förbundet Utvecklingsstörning (Selkokeskus).