I språklig dimma får vi stundom spana,

men klarspråksarbetet vill ge oss nycklar,

så vi förstår vår text och inte knycklar

hop innehåll och form som vi är vana.

 

Till klar definition vill jag förmana!

En krånglig term kan visa att vi hycklar.

Jag har en bror som gjorde vattencyklar –

bör dessa föras fram på cykelbana?

 

Beskriver manualen klara fall

och kan vi skapa klarhet i debatten,

skall språket spraka, inte trampa vatten!

 

Då kan vi ana många konsekvenser.

Då glänser texten som en klar kristall,

och vi får glädjas över alla gränser!

 

19.5.2008