Fråga: Hur böjer man kaffepod och vilket genus ska ordet ha? Det gäller alltså en sorts dyna som innehåller kaffe och som används i espressokokare (coffee pod, på finska oftast podi). Det verkar heta pods i plural på svenska, men vad ska man tala om i bestämd form?

Svar: Svenska språknämnden rekommenderar den svenska stavningen podd (jfr jobb, webb, stopp), eftersom ordet då kan böjas enligt svenskt mönster: en kaffepodd, –podden, –poddar, –poddarna. Med stavningen podd ser man dessutom hur ordet ska uttalas på svenska. Undvik pluraländelsen -s, eftersom det inte går att använda den i bestämd form.