Fråga: Jag har hört folk prata om ett jehu, och nu har jag sett det i skrift: Hon far omkring i rummet som ett jehu. Jehu var en konung som körde fort. Borde man inte säga att någon kör eller far som Jehu, som en annan Jehu eller som en jehu. Varför ett jehu?

Det är sant att uttrycket fara fram som ett jehu ursprungligen syftar på den israelitiske konungen Jehu (fara fram som Jehu). Föreställningen att Jehu var en person har i alla fall gått förlorad för länge sedan, och formen ett jehu har använts i svenskan sedan 1800-talet (de tidigaste beläggen är från slutet av 1700-talet). Det är möjligt att andra uttryck med liknande innebörd har inverkat på formen, t.ex. komma i ett huj, komma som ett skott, fara omkring som ett torrt skinn.