I Sverige får 425 förskolor (motsv. dagis i Finland) i de samiska förvaltningskommunerna tillgång till ett nytt inspirationsmaterial. Kunskapslådan Jågloe, som ska främja kunskapen om samer, samisk kultur och samiska språken, innehåller bland annat sagor, spel och sånger på samiska och svenska. Dessutom har utbildnings­radion kompletterat Jågloe med sina samiska produktioner för barn.

Jågloe (fritt översatt från sydsamiska ’älskade rackarunge’) innehåller bland annat sagor, spel och sånger på alla de samiska språken; nord-, lule- och sydsamiska samt på svenska. Lådan har formatet av en större skokartong.

Syftet är att inspirera pedagoger att arbeta aktivt med samiska i förskolan. Eftersom Jågloes hela innehåll finns såväl på samiska som på svenska kan materialet även medverka till ett breddat intresse för samiska och en ökad förståelse för samisk kultur bland barnen.