Fråga: Jag undrar om man ska skriva ja:et och nej:et eller jaet och nejet om man vill använda orden ja och nej i bestämd form.

Orden ja och nej tas upp både som interjektioner och som substantiv i Svenska Akademiens ordlista. När de används som substantiv böjs de på normalt sätt utan kolon, alltså jaet och nejet.