Fråga: Vad är älyvaatteet på svenska?

Svar: På svenska talar man om intelligenta kläder (inte smarta kläder, som rekommenderades i Språkbruk 3/2000).