Departementsrådet Martin Sundin blir ny generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen i Sverige från och med april. Martin Sundin var tidigare departementsråd på Kulturdepartementet i Sverige. Han har jobbat bland annat med kulturfrågor inom Nordiska ministerrådet och som kansliråd på Utrikesdepartementet.

Ingrid Johansson Lind var tidigare generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen.