Fråga: Hur ska vi bäst översätta ordet pereh­dyttämiskoulutus ?

Svar: Ett lämpligt ord för perehdyttämiskoulutus är introduktionsutbildning eller bara introduktion. Också ordet inskolning används en hel del. Det avser visserligen ofta en inkörningsperiod för barn i skolor och daghem, men det används också om vuxna i arbetslivet.