Kommentarer till språkfrågorna i Språkbruk 2/2010

Ann-Marie Malmsten från Statsrådets translatorsbyrå har sänt oss följande kommentar till frågan om inkasso och indrivning:

”I Sverige tycks man föredra inkasso när det gäller ”privat” verksamhet i branschen, och till den hör förstås bankverksamhet (verksamhet av detta slag är tillståndspliktig både i Sverige och hos oss). När det gäller myndighetsverksamhet och verkställande av domstolbeslut (allt som gäller utsökningsbalken), dvs. det som utövas av utsökningsmyndigheterna i Finland och Kronofogdemyndigheten i Sverige, talar man om indrivning i bägge länderna. När det gäller den privata sidan har vi en lag från 1999 om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet, och i Sverige har de en inkassolag från 1974. Också i den svenska inkassolagen används ordet indrivning i texten när man förklarar vad lagen handlar om.

Summa summarum: jag tycker man kan säga att indrivning i allmänhet alltid är rätt, åtminstone i finlandssvenska förhållanden, medan inkasso ibland är rätt i sverigesvenska förhållanden (snävare användning).”