Fråga: Kan uttryck som illamående, må illa användas när någon mår dåligt psykiskt?

Svar: Ibland används illamående och må illa i sammanhang där det tydligt är fråga om psykisk ohälsa. För en tid sedan stod det till exempel i en tidningsartikel som handlade om barnfamiljer att ”antalet illamående barn ökar”. Men både illamående och må illa syftar egentligen på ett fysiskt tillstånd där man känner att man vill kräkas, och det är enbart i den betydelsen som uttrycken borde användas. I psykisk bemärkelse kan vi tala om att må dåligt. Exempel: Många mår dåligt på grund av utbrändhet. Frågan är sedan vad vi ska använda för substantiv eller adjektiv till detta må dåligt. Ibland går det kanske med psykisk ohälsa eller psykiska problem, och de illamående barnen i tidningsartikeln kunde väl vara barn som far illa eller barn som har det svårt.