Fråga: Jag har alltid uttalat ordet byrå med betoning på första stavelsen (’by:rå) när det har betydelsen ’möbel’ och med betoning på andra stavelsen (by’rå) när det har betydelsen ’kontor’. Nu har jag hört att betoning på andra stavelsen förekommer bara i Finland. Hur ligger det till?

Svar: Det är sant att betoning på andra stavelsen av ordet byrå kan betraktas som en finlandism. Svenska språknämndens uttalsordbok anger endast betoning på första stavelsen i bägge betydelserna. I pluralis anges däremot både betoning på första stavelsen (’by:råer) och betoning på andra stavelsen (by’rå:er).

Ett specialfall är när ordet byrå är efterled i sammansatta ord som fastighetsbyrå och resebyrå. Då kan det enligt Uttalsordboken betonas också på slutstavelsen (-by’rå:). Betoning på slutstavelsen i sammansatta ord är framför allt utmärkande för sverigesvenskan och har att göra med den så kallade grava accenten. Men den förekommer också i finlandssvenskan. Det är därför fullt acceptabelt också i Finland att uttala efterleden -byrån i Svenska språkbyrån med betoning på slutstavelsen.