Fråga: Betyder fem trappor upp ’på femte våningen’ eller ’på sjätte våningen’?

Fem trappor upp betyder ’på sjätte våningen’.