I Mexiko kan man studera svenska på två universitet, på Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) och Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). UNAM som jag studerar vid har en specialskola för undervisning i ett flertal olika språk. Den här skolan heter La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT). Man kan anmäla sig till en språkkurs på ENALLT om man studerar på UNAM. Man sänder in sin ansökan till skolan, och ENALLT avgör sedan vem som blir antagen. Ibland sker detta genom lottdragning eftersom det är så många som vill studera där.

Hugo Alberto Larrañaga Ramírez studerar biologi som huvudämne och svenska som biämne i Mexiko. Han blev intresserad av svenska när han började lyssna på svensk musik.
Hugo Alberto Larrañaga Ramírez studerar biologi som huvudämne och svenska som biämne i Mexiko. Han blev intresserad av svenska när han började lyssna på svensk musik.

Även de som inte är inskrivna på UNAM kan studera på ENALLT, men det är svårare för dem att bli antagna. ENALLT var tidigare en institution som enbart erbjöd språkkurser, men för två år sedan öppnade ENALLT också två universitetsprogram. Nu kan man studera översättning och lingvistik som universitetsprogram, men det vanligaste är fortfarande att studera ett annat utbildningsprogram men samtidigt lära sig ett språk på ENALLT. Detta kan illustreras av min egen situation: Jag studerar biologi som huvudämne på Facultad de ciencias, den naturvetenskapliga institutionen, och läser svenska som biämne på ENALLT. Man kan inte studera svenska som huvudämne på UNAM, men man kan studera spanska, klassisk grekiska och latin, engelska, italienska, franska, portugisiska och tyska som huvudämne.

Språk och kultur

Svenskkursen på ENALLT består av fem nivåer med lektioner varje vardag, och där varje nivå motsvarar ett halvt års studier. Svenska är inte så välkänt i Mexiko, så svenskläraren måste börja från grunden på den första nivån, vilket inte är nödvändigt i kurser i exempelvis engelska, där eleverna ofta har en hel del grundkunskaper. Svenskläraren måste således förklara många begrepp, redogöra för ljud och uttal i svenskan samt svensk vokabulär innan man kan börja med den svenska grammatiken.

Det är trevligt att få träffa elever från olika nivåer och kunna koppla bort från vårt egentliga huvudämne vid universitetet.

ENALLT har inte bara dessa kurser i svenska utan erbjuder också andra alternativ där man undervisar i svensk kultur. Till exempel kan man anmäla sig till en konversationskurs där talet ligger i fokus. Eleverna kan anmäla sig till de här kurserna om de studerar på de avslutande fjärde eller femte nivåerna.  På konversationskurserna träffas vi bara en gång i veckan, och då presenterar läraren ett ämne som vi ska diskutera. Det kan vara böcker, filmer och sånger. Ofta läser vi också en saga som läxa som vi sedan diskuterar på följande lektion. Jag tycker att det är ett bra upplägg då det är roliga ämnen att arbeta med. Det är även trevligt att få träffa elever från olika nivåer och kunna koppla bort från vårt egentliga huvudämne vid universitetet.

Upptäckte svenskan via musiken

Jag bestämde mig för att studera svenska eftersom jag blev nyfiken på svenska språket när jag gick i gymnasiet. Jag började lyssna på svenska band som Carnage, HammerFall och Diablo Swing Orchestra, och musiker med anknytning till Sverige som Yngwie Malmsteen och Michael Amott, vilket i sin tur ledde till att jag lärde mig lite mer om svensk kultur och om det svenska samhället. Jag upptäckte också att svenskarna tycker mycket om naturen och att de är miljömedvetna. Det här var mycket viktigt för mig då jag själv också som biolog uppskattar naturen.

Centralbiblioteket vid UNAM-universitetet i Mexico City hör till de mest välkända byggnaderna på campusområdet.
Centralbiblioteket vid UNAM-universitetet i Mexico City hör till de mest välkända byggnaderna på campusområdet. Foto: Pixabay

Min erfarenhet av svenskkurserna började för två år sedan när jag fick chans att studera ett främmande språk. Första gången jag försökte anmäla mig till svenskkursen på ENALLT blev jag inte tilldelad någon av de utlottade platserna, men den andra gången gick det bättre och jag fick min plats!

De första dagarna på kursen var svåra för mig och mina kamrater. Vi kunde nästan inga ord, och allt var nytt. Men vi höll ändå ut eftersom vi gillade språket. Efter den första, tunga veckan blev det dock lättare och lättare. Dessutom insåg jag att ju mer svenska jag lärde mig, desto mer växte min nyfikenhet kring Sveriges samhälle och historia.

Plötsligt hände något som är vanligt på ENALLT eftersom nästan alla elever studerar ett språk men samtidigt även ytterligare ämnen: Mitt huvudämne och mitt biämne kom nu nämligen att blandas! Jag började känna igen några svenskar och svenska platser i biologiska texter. Vid den tidpunkten var jag inte fullt medveten om detta, men det har funnits många svenska forskare som arbetade inom biologi och kemi och gjorde otroligt intressanta upptäckter. Följaktligen kan man notera några namn på kända vetenskapsmän som Carl von Linné och Anders Ångström. Nu vet jag var de kommer från.

Vad har varit det mest överraskande med att studera svenska?

Jag tycker att det mest överraskande var när jag deltog på sommarkursen vid Hola Folkhögskola i Sverige efter att ha fått stipendium från Svenska Institutet och jag upptäckte att jag kunde tala med deltagarna från hela världen på svenska. Jag hade studerat hårt för att lyckas och jag blev jätteglad och stolt när det faktiskt gick bra.

Vad har varit det roligaste med att studera svenska?

Det var när jag och mina kamrater organiserade midsommarfirande på ENALLT.

Vad har varit det svåraste med att lära sig svenska?

Jag tycker att det svåraste med att lära sig svenska är partikelverb och uttal. Partikelverben kan vara otroligt svåra att komma underfund med eftersom verbens betydelse ändras och dessutom måste man betona partikeln. Det ser ut som ett vanligt verb med många betydelser för en mexikan, men det är ju mer komplicerat än så.

Svenskan har fler vokaler än spanskan och det är inte heller samma skillnad mellan långa och korta vokalljud på spanska. Det är jätteviktigt på svenska men inget man tänker på när man talar spanska.

Fakta

Det statliga universitetet Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, grundades 1551. UNAM är ett av Mexikos och Latinamerikas främsta universitet, med nobelpristagare som Octavio Paz, Alfonso García Robles och Mario J. Molina bland sina alumner. Det är dessutom ett av de största universitet i världen med cirka 350 000 elever på universitetets olika campus runtom i Mexiko. Även gymnasieskolor ingår i organisationen.