Människans bästa vän kan vara utbildad för speciella ändamål och har då vanligtvis också ett namn för detta. Som bekant kallas hundar som används av synskadade ledarhundar. Det finns också servicehundar som tränas att assistera sin funktionshindrade ägare med att öppna och stänga dörrar, plocka upp föremål och hjälpa med andra praktiska saker i vardagen.

Hörselskadade kan ha hjälp av en signalhund som kan markera ljud på olika sätt. Hunden kan vara tränad att meddela sin ägare om att dörrklockan ringer, att brandlarmet går eller att babyn gråter. Diabeteshundar har i uppgift att reagera när förarens blodsockernivå är kritisk och de är också tränade att hämta blodsockerförhöjande tabletter på eget initiativ. Epilepsihundar kan larma sin ägare innan ett epileptiskt anfall.

På finska använder man beteckningen kaverikoirat om hundar som används vid besök på daghem och servicehem för äldre eller funktionshindrade. Företag i Sverige marknadsför liknande tjänster med besökshundar. Hundar som fått en mer krävande träning och godkänts i test kan verka som terapihundar och delta i vårdsituationer.

Tullverkets hundar är vanligen jakthundar (springer spaniel, labrador, golden eller flatcoated retriever). Narkotikasökhunden har en viktig funktion i det arbete som tullverket gör.

På hundavdelningen inom svenska försvaret utbildar man bevakningshundar, ytsökande hund­ar, ammunition- och vapensökande hundar, och minhundar.

Räddningshundarnas uppgift är bland annat att hitta levande personer vid ras vid t.ex. jordbävningar och att vara till hjälp vid tågolyckor.

Tack vare hundars goda luktsinne har man sedan 1930-talet använt hundar till att hitta människor som begravts under snömassor. Det sägs att munkarna i Sankt Bernhardklostret långt innan använde hundar i räddningssyfte i bergsområden och för att hitta vilsegångna resenärer. Många tänker väl också på sanktbernhardshund­en när man talar om lavinhundar, även om också hundar av andra raser kan utbildas för uppgiften.

Andra hundar: Vakthund, vallhund, herdehund, bevakningshund, polishund, spårhund, sökhund, röksökhund, brandhärdhund, ID-hund, kriminalsökhund, likhund, bombhund, spermahund, cancerhund, mögelhund, röthund, malmletningshund, PCB-hund, kvicksilverhund, brukshund, rapporthund, klövjehund, draghund, kapplöpningshund.

 

(Artikeln är en översättning och bearbetning av Avustavia koiria, skriven av Minna Haapanen, som ingick i Kielikello 4/2006.)