Anna Englund, logopedistudent vid Åbo Akademi, har undersökt röstkvaliteten hos 17 kvinnliga studenter från Österbotten och 19 kvinnliga studenter från Helsingfors i sin pro gradu-avhandling. Efter att fem talterapeuter hade analyserat röstinspelningarna visade det sig att det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Deltagarna från huvudstadsregionen använde mer knarr, även om det också förekom bland de österbottniska deltagarna.

– Eftersom det är fråga om ett fåtal deltagare från två ganska stora geografiska områden så kan man kanske inte dra allt för stora slutsatser av det här resultatet, men det ger oss i alla fall riktgivande information, säger Englund.

Det finns ganska lite forskning om knarr i nordiska språk, men i USA har forskare kommit fram till att knarr är vanligt, speciellt bland kvinnor, och att det ofta förknippas med negativa egenskaper, bland annat ytlighet.