En ny arbetsgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet bereder ett handlingsprogram för att utveckla myndighetsspråket i Finland. Målet är att myndighetsspråket inom den offentliga förvaltningen ska vara sakligt, tydligt och begripligt. Arbetsgruppen ska senast i slutet av oktober 2013 komma med ett förslag till ett handlingsprogram.

Också på våra högskolor och på våra yrkesläroanstalter ska man ha en bättre beredskap att se till att de studerande skriver begripligt. Att utveckla språket i lagstiftningen och myndighetskommunikationen ingår i det nuvarande regeringsprogrammet. Ett klart och begripligt språk betonas också i den öppna förvaltningens verksamhetsplan, som för tillfället är under beredning.

Institutet för de inhemska språken är väl representerat i arbetsgruppen. Ordförande för beredningsgruppen är institutets direktör Pirkko Nuolijärvi.  Sakkunniga i arbetsgruppen är Sirkka Paikkala (nomenklatur), Eivor Sommardahl (svenskspråkigt myndighets- och författningsspråk) och Ulla Tiililä (kontaktspråk) vid Institutet för de inhemska språken. Sekreterare för arbetsgruppen är Aino Piehl och Matti Räsänen vid Institutet för de inhemska språken.