Finlandssvenskarna är kända för att inveckla sig i diskussioner om sitt svenska modersmål. Vi har en språklig medvetenhet och ett intresse för språkfrågor som brukar förvåna svensktalande i Sverige. Men riktar vi vår uppmärksamhet åt rätt håll? Det finns sådant som är värre än ungdomars slang eller en felaktig preposition. Det som är klart värre är den allmänt försvagade språkkänsla som t.ex. många lärare kan vittna om i dag. Ord- och frasförrådet krymper, stilistiska nyanser suddas ut och inom vissa områden väljer man att tala finska helt och hållet.

I syfte att göra en konkret insats för att stärka modersmålet har Svenska kulturfondens framtids­projekt, på initiativ av Svenska språknämnden i Finland, beslutat finansiera utarbetandet av ett handlingsprogram för svenska språket i Finland. Som ett led i detta arbete anordnas våren 2002 fem seminarier som fokuserar på olika språkliga domäner.

Det första seminariet ägde rum den 29 januari. Under detta seminarium fick deltagarna ta del av svenska erfarenheter av att stärka och vårda det svenska språket. Som talare deltog bl.a. Olle Josephson (chef för Svenska språknämndens sekretariat i Stockholm) och Björn Melander (huvud­sekreterare för den parlamentariska kommittén för svenska språket, Stockholm). Josephson talade om de nya uppgifter språkvården står inför i dag i en värld där konkurrensen mellan olika språk blir alltmer påfallande. Melander presenterade det svenska arbetet med att stärka språket bl.a. genom lagstiftning. Dessa teman har klar relevans också för den diskussion som vi måste föra i vår finlandssvenska krets.

Arbetet med handlingsprogrammet finansieras av Svenska kulturfondens framtidsprojekt. Svenska språknämnden i Finlands ordförande, professor Marika Tandefelt, är ansvarig projektledare. Mer information om handlingsprogrammet kan man få genom att skriva till adressen handlingsprogrammet@shh.fi.