Språkprojektet Svenska nu har gett ut en handbok i kundservice. Handboken har utarbetats i samband med tävlingen Svenska på stan, som ordnades av språklärarna i Satakunta i april. Syftet med Svenska på stan var att uppmuntra grundskoleelever i Björneborg att tala svenska då de uträttar ärenden i t.ex. affärer, kafeterior och bibliotek. Tävlingen gick ut på att varje elev fick ett eget pass, i vilket eleven kunde samla klistermärken som hen fick genom att uträtta sina ärenden på svenska hos någon av tävlingens samarbetspartner. Bland eleverna som samlat flest klistermärken lottade språklärarföreningen ut två vinnare, en för lågstadierna och en för högstadierna.

I handboken i kundservice har man samlat olika fraser på svenska och finska som kan vara till nytta i olika servicesituationer: allt från hälsningsfraser och artighetsfraser till hur man frågar efter vegetarisk mat på en restaurang. I boken hittar man t.ex. fraser som ”God morgon/dag/kväll!”, ”Hur kan jag hjälpa till?”, ”Kan jag få menyn?” och ”God fortsättning på dagen/på kvällen!” I slutet av handboken finns dessutom rum för egna anteckningar, där man kan skriva ner fraser och ord man själv behöver. Materialet till handboken är gjort av Leena Ranta och Johanna Palmgren från Satakunnan kieltenopettajat ry.

Svenska nu är ett nätverk, vars syfte är att göra svenskundervisningen i Finland bättre och intressantare för både elever och lärare, samt uppmuntra ungdomar till att använda svenska. Svenska nu koordineras av Hanaholmens kulturcentrum och genomförs som ett gemensamt åtagande av ett antal olika aktörer och organisationer.

Handboken finns tillgänglig på Svenska nu:s hemsida.