Fråga: I Radio Vega Åbolands sändningar talar några av redaktörerna om ”halvtie-nyheterna”. Mitt öra säger att det här är influens från finskan och att det heter ”halv tians nyheter” eller ”nyheterna halv tio”. Vad säger ni?

Svar: Både uttrycket nyheterna halv tio och halvtionyheterna är korrekt. Däremot är påverkan från finskan mycket tydlig i uttrycket ”halv tians/tians nyheter” (jfr kymmenen uutiset).