Inom kort är det dags att ta fram gräsklipparen. Det finns många olika typer av gräsklippare  – den enklaste är den handdrivna cylinderklipparen. Den är mycket lättskött och ger framför allt motion.

Den som har en större gräsmatta att sköta vill säkert ha en motordriven gräsklippare. Motorgräsklipparna är vanligen av rotortyp, dvs. det finns en vertikalt monterad kniv som roterar under skyddskåpan och slår av gräset. Ofta är maskinerna (särskilt de eldrivna klipparna) försedda med ett dödmansgrepp, vilket innebär att de stannar då man släpper greppet. Den typ av motorgräsklippare som samlar upp gräset i en behållare kallas uppsamlingsklippare eller samlare. En annan typ är utkastklipparen eller utkastaren som lägger gräset i strängar vid sidan av maskinen.

Större motorgräsklippare som man kan sitta på kallas åkgräsklippare. Sådana kan man behöva för att klippa gräset t.ex. i parker och på golfbanor.

Ett redskap som ibland kan vara bra att ha är gräsröjaren eller grästrimmaren. Med hjälp av en sådan putsar man t.ex. kanter som är svåra att komma åt med en gräsklippare. Man slipper alltså klippa besvärliga ställen med trädgårdssax. Till småredskapen hör även gräsmatteluftaren, som behövs om man vill lufta markens ytskikt. Känsliga underlag kan packas samman för mycket då gräsmattan används, och det blir därför svårt för luften att nå ner till gräsrötterna. Genom att lufta gräsmattan undviker man att den tar skada av sammanpackningen.