Universitetslärare Thomas Lehecka vid Åbo Akademi har lagt ut en serie videopresentationer om grammatik på Youtube. De 23 presentationerna i serien ”Grammatik i funktion” behandlar temana ord, frasanalys, satsanalys och ordföljd och fungerar som en introduktion till respektive tema. Videorna är mellan 8 och 20 minuter långa och utgår från Svenska Akademiens Grammatik (SAG).

Lehecka gjorde och använde dem i samband med en kurs i grundläggande grammatiska analyssätt och fick positiv respons av studenterna, som inte behövde lyssna på föreläsningar om grammatik utan kunde lära sig teorin och de grundläggande begreppen på egen hand. Lektionerna kunde på så sätt användas till att lösa problem och göra övningar.

Videorna finns fritt tillgängliga på YouTube(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) och får gärna användas av dem som undervisar i grammatik och av andra intresserade.