Fråga: Heter det gråa moln eller grå moln eller är båda lika rätt?

Svar: Enligt Svenska Akademiens grammatik har varianterna grå och blå högre stilvärde än gråa och blåa, men i moderna svenska ordböcker anges båda varianterna. I till exempel tidningstext används vanligen grå och blå. Formerna med -a är alltså mer vardagliga.