Fråga: Hur böjs ordet godis i bestämd form? Blir det godiset eller godisen?

Ordet godis böjs på olika sätt beroende på vilken betydelse ordet har i de aktuella fallen. Använder man ordet kollektivt i betydelsen ’gotter’ är det ett t-ord: godiset. Använder man det däremot konkret om en enskild godisbit är det ett n-ord: godisen.