Fråga: Hur ska jag bilda genitiv av Bankföreningen i Finland? Det låter så stelt att säga till exempel ”Bankföreningens i Finland årsmöte”.

Svar: Tidigare ansågs det att genitiv-s skulle fogas till huvudordet och inte till bestämningen, med motiveringen att det är fråga om Bankföreningens årsmöte, inte Finlands årsmöte. Många minns säkert det klassiska exemplet Konungens av Danmark bröstkarameller. Men få säger så spontant, och numera anses det helt tillåtet att skriva som man säger: Bankföreningen i Finlands årsmöte. Man uppfattar då hela ordgruppen som en enhet och placerar genitiv-s i slutet av denna enhet (gruppgenitiv).