Fråga: Hur bildas genitiv av ordgrupper som institutet för arbetshygien? Blir det institutets för arbetshygien anställda eller institutet för arbetshygiens anställda?

Svar: Tidigare krävde språkriktigheten att ändelsen -s lades till substantivet i nominalfrasen, alltså institutets för arbetshygien anställda. Att skriva så gör dock numera ett lätt pedantiskt intryck, konstaterar Tor G. Hultman i Svenska Akademiens språklära. Åtminstone i ledigare skriftspråk läggs ändelsen i dag till det sista ordet i frasen, alltså institutet för arbetshygiens anställda. En annan sak är sedan att vi i det här fallet helst skriver de anställda vid institutet för arbetshygien