Fråga: Enligt SAOL heter det kryckor. Gäller det t.ex. om man har sjuk fot och måste använda kryckor? Han går kryckor eller Han går med kryckor?

I ordböckerna nämns bara kryckor, men också med kryckor kan användas och är kanske naturligare när det betonas att kryckorna är ett nödvändigt hjälpmedel. På webben hittar vi exempel som Vid utskrivningen ska du kunna gå med kryckor eller rollator (patientinformation, Landstinget i Kalmar län).