Fråga: Det förträffliga rättskrivnings- och finlandismtorpederande programmet Svefix anklagar ordet befrämja för ålderdomlighet.  Kan befrämja alltid ersättas av främja?

Svar: Ja, befrämja kan alltid ersättas av främja. Främja är både kortare, enklare och naturligare än befrämja.