Fråga: I rikssvenska texter stöter man ofta på ordet framförhållning. Vad betyder det?

Svar: Framförhållning kan betyda två saker enligt ordböckerna. Dels kan det vara frågan om ’riktande av skjutvapen mot en punkt framför ett rörligt mål för att kompensera för den tid det tar kulan att nå målet’ och detta är den ursprungliga betydelsen, känd sedan 1870-talet. I moderna texter stöter man däremot oftast på ordet i en annan betydelse, nämligen ’planering som tar hänsyn till förutsedd framtida situation som om den redan vore aktuell’, en betydelseförskjutning som är känd sedan 1970-talet. Man kan t.ex. säga Det blir vanligare med tillfälliga anställningar och företagens framförhållning av personalbehovet blir kortare eller Typiskt för frilansjobb är den korta framförhållningen som är både jobbets charm och osäkerhetsmoment. Framförhållning kan vara ett bra uttryck att ta till då man översätter ennakoida  till svenska.