Folkpensionsanstalten (FPA) har påbörjat ett projekt med syfte att förnya alla förmånsdatabaser och elektroniska tjänster. Även om det i första hand gäller ett IT-projekt, förnyas samtidigt också beslutsmallarna och brevmallarna så att de blir lättare att förstå och vänligare i tonen. Både de svenska och de finska mallarna förbättras. Språkarbetet sker i samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis). Focis erbjuder språklig expertis och hjälp genom att föreläsa, delta i workshoppar och kommentera mallarna.

Målsättningen med projektet är att de texter som skrivs med hjälp av mallarna blir närmare klienternas/kundernas vardag och i samklang med FPA:s övriga information. Under våren kommer man att diskutera språkliga riktlinjer, såsom texternas helhetsstruktur och stil. Därefter diskuteras frasformuleringar och de olika förmånstyperna i detalj. Projektet beräknas ta cirka 10 år.

Språkbruk återkommer till projektet senare.