Fråga: Ska det heta fotografering är tillåtet eller fotografering är tillåten?

Svar: I Språkriktighetsboken konstateras att det ofta går bra att använda såväl n-form som t-form just vid particip som tillåten och förbjuden. Det går alltså att skriva både Fotografering är tillåtet och Fotografering är tillåten. Alltid går det emellertid inte att använda båda formerna. Ju mer specifikt en företeelse är beskriven, desto mer obligatorisk blir den grammatiska kongruensen. Därför ska det heta Fotografering av detta slag är inte tillåten.