Kommentarer till språkfrågorna i Språkbruk 2/2010

Ett par läsare har kommenterat frågan om den svenska motsvarigheten till finskans varhaiskasvatus. Det är uppenbart att förskoleverksamhet eller förskolepedagogik, som vi föreslog i svaret, inte kan användas i alla sammanhang i Finland eftersom ordet förskola här oftast specifikt syftar på den undervisning som barnen får som sexåringar, året innan de börjar skolan. Vår avsikt är att återkomma med en grundligare utredning.