År 2009 var det tvåhundra år sedan det svenska riket sprängdes till följd av Sveriges nederlag mot Ryssland i det s.k. finska kriget 1808–09. Rikssprängningen och Finlands och Sveriges sjuhundraåriga gemensamma historia uppmärksammades inom politik, kulturliv och forskning i projektet Märkesåret 1809.

Genom de många aktiviteter som då genomfördes stod det klart att Finland och Sverige fortfarande har mycket gemensamt med varandra inom snart sagt alla samhällsområden. Samtidigt framhölls att det finns ett behov av ökad samverkan inom forskning och högre utbildning. Kulturfonden för Sverige och Finland har därför startat webbportalen ADDETO – Forskning och kunskap om Sverige och Finland. Portalen har en unik kunskapsbank med publikationer, live-sändningar, videomaterial om de båda ländernas historia och samhällsutveckling (www.addeto.se).

– ADDETO ska bli ett användarvänligt verktyg för att kommunicera humanistisk-samhällsvetenskaplig kunskap och forskning om Sverige och Finland, säger direktör Mats Wallenius, Kulturfonden för Sverige och Finland.

– Vi hoppas att portalen genom sitt bilaterala fokus bidrar till att täta kunskapsluckor och samtidigt blir ett konkret avtryck av Märkesåret efter de politiska högtidstalen. ADDETO ska tillhandahålla publikationer i digital form och göra det möjligt för besökarna att enkelt navigera sig fram till forskning och forskningsresultat, säger projektledaren, docent Mats Rolén.

– Genom sin fokusering på framför allt komparativ forskning om Finland och Sverige skiljer sig portalen från vad som finns att tillgå genom vanliga sökmotorer eller webbaserad forskningsinformation. Via ADDETO går det att i digital form ta del av forskningsrapporter, resultat från pågående och avslutade forskningsprojekt, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar och andra publikationer på svenska, finska och engelska, som berör samhällsutvecklingen i Sverige och Finland, säger Mats Rolén.

– ADDETO lanseras stegvis under hösten 2012. En viktig del av innehållet kommer återkommande att ägnas ländernas månghundraåriga gemensamma historia.